PL | EN

Wizualizacja 3D toru lotu piłki oraz boiska do siatkówki wraz z otoczeniem została przygotowana przez ISM dla Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Aplikacja komputerowa umożliwia wizualizację toru lotu piłki, boiska do siatkówki oraz statycznych zawodników; z wykorzystaniem technik trójwymiarowych. Aplikacja dedykowana umożliwia m.in. zapis ustawień zawodników w formacjach, poglądowe rzuty boiska oraz odczyt współrzędnych z tych rzutów.

Wizualizacja 3D siatkowka ISM dla AGH IMiR - ekran główny

Wizualizacja 3D siatkowka ISM dla AGH IMiR - ekran główny

Okno aplikacji zostało zaprojektowane w taki sposób, żeby w jak największym stopniu uprościć korzystanie z aplikacji na różnych urządzeniach. Główną część okna programu stanowi właściwa animacja 3D oraz dodatkowe kamery ukazujące rzeczywisty widok boiska z góry oraz z boku. W lewej części okna aplikacji znajduje się prosty panel sterowania, na którym przedstawione są wyniki obliczeń.

Główna część panelu z widokiem boiska zawiera model boiska wraz z prostym otoczeniem. Wizualizacja obejmuje też statyczne modele zawodników oraz widok toru lotu piłki ( czerwony ) po którym porusza się piłka. W prawym górnym rogu znajduje się aktualny obraz z kamery umieszczonej bezpośrednio nad boiskiem. Pod widokiem boiska z góry znajduje się widok z kamery umieszczonej z boku boiska przy siatce. Główna część panelu z widokiem boiska umożliwia też zaznaczenie punktu znajdującego się na boisku. Zaznaczenie punktu odbywa się z pomocą myszy. Wprowadzony punkt posłuży do obliczenia odległości wyświetlanych w panelu sterowania. Ustawianie krzywej reprezentującej tor lotu piłki odbywa się za pomocą punktów wprowadzonych przez plik zewnętrzny.

Wdrożenia:

  • Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Prezentacja programu:

YouTube Preview Image

Galeria:

no images were found

no images were found