PL | EN

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki jest jednym z 15 wydziałów Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie , które są powołane do prowadzenia kierunków studiów, kształcenia kadry naukowej, prowadzenia badań naukowych i działalności naukowo technicznej. W ramach Wydziału działają zakłady i katedry. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prowadzi działalność w zakresie kształcenia kadr inżynierskich dla przemysłu, kadr naukowych dla szkolnictwa wyższego i instytutów naukowo-badawczych oraz w zakresie badań naukowych.

Wizualizacja 3D toru lotu piłki oraz boiska do siatkówki dla AGH IMiR

ISM-Logo-90

Aplikacja komputerowa umożliwiająca wizualizację toru lotu piłki, boiska do siatkówki oraz statycznych zawodników; z wykorzystaniem technik trójwymiarowych. Aplikacja umożliwia m.in. zapis ustawień zawodników w formacjach, poglądowe rzuty boiska oraz odczyt współrzędnych z tych rzutów.

więcej...