PL | EN

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki jest jednym z 15 wydziałów Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie , które są powołane do prowadzenia kierunków studiów, kształcenia kadry naukowej, prowadzenia badań naukowych i działalności naukowo technicznej. W ramach Wydziału działają zakłady i katedry. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prowadzi działalność w zakresie kształcenia kadr inżynierskich dla przemysłu, kadr naukowych dla szkolnictwa wyższego i instytutów naukowo-badawczych oraz w zakresie badań naukowych.

[ad#wizualizacja-3d-siatkowka]