PL | EN

Data Analyzer jest programem komputerowym stworzonym na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Służy do przetwarzania danych liczbowych pozyskanych z urządzeń takich jak pulsoksymetry oraz respiratory.

Opis możliwości:

 • Odczytywanie danych liczbowych w postaci plików XLS , CVS. Istnieje możliwość ręcznego poprawienia zakresu dat z jakich dane pochodzą ( w przypadku błędów w plikach ).
 • Wskazanie błędnych danych, błędne dane są pomijane w obliczeniach.
 • Uzupełnianie brakujących danych w sposób zautomatyzowany lub ręcznie z pomocą kreatora.
 • Scalanie wielu plików zawierających kontynuacje pomiarów.
 • Obliczanie oraz wyświetlanie w postaci czytelnych wykresów, podstawowych parametrów takich jak średnia oraz odchylenie.
 • Dokonywanie sparametryzowanych obliczeń, np obliczenia prowadzone tylko dla przedziału.
 • Elastyczny zakres oraz okres prowadzonych obliczeń.
 • Personalizacja wyglądu programu / reprezentacji danych.
 • Zapis danych w postaci wykresów a także w postaci zbiorczych raportów.
 • Odczyt zapisanych danych /obliczeń.
 • Pełna kompatybilność z rozwijanym w ośrodku systemem informatycznym.

Wdrożenia:

 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu

Galeria:

DataAnalyzer ScreenShot

Przetwarzanie danych z pulsoksymetru / respiratora.

no images were found

no images were found