PL | EN

ECG Viewer

ISM Logo ECG Viwer ECG Viewer jest aplikacją służącą do wizualizacji, edycji i zarządzania badaniami EKG zapisanymi zgodnie ze standardem europejskim ENV 1064.

więcej...


Data Analyzer dla UJ

Logo Data Analyzer Aplikacja umożliwiające szybkie przetwarzanie danych z urządzeń takich jak pulsoksymetry oraz respiratory. Tworzenie dedykowanych raportów w formie plików z danymi jak i wykresów.

więcej...