PL | EN

Poziom zaawansowany:

1. Zaawansowane formuły.

  • daty, indeksy, pozycje, WYSZUKAJ.PIONOWO.
  • funkcje operujące na tekstach.
  • funkcje finansowe.
  • funkcja SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI itp.

2. Zaawansowane formuły tablicowe
3. Zaawansowane formuły bazodanowe
4. Nazywanie komórek, zaawansowana praca z komórkami nazwanymi

  • odwoływanie się do nazw z innych arkuszy, menedżer nazw, nazywanie powiększających się zakresów

5. Formatowanie wielu arkuszy jednocześnie
6. Formatowanie warunkowe zależne od formuł
7. Formularze
8. Zaawansowane filtry
9. Sumy częściowe po kilku kategoriach
10. Walidacja danych
11. Udostępnianie skoroszytu grupie użytkowników
12. Ochrona komórek, arkusza lub skoroszytu
13. Zaawansowane tabele przestawne i wykresy przestawne
14. Połączenie z bazą danych, kwerendy baz danych
15. Makra:

  • Rejestrowanie
  • Edycja
  • Uruchamianie makr

16. Narzędzie MS Solver, menadżer scenariuszy
17. Na życzenie klienta – podstawy Visual Basic for Applications (VBA)