PL | EN

Poziom średnio-zaawansowany:

1. Powtórzenie podstaw programu Excel:

  • Skoroszyt a arkusz
  • Wprowadzanie i edycja danych, automatyczne wypełnianie danymi

2. Formuły:

  • podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne i finansowe
  • adresowanie względne i bezwzględne
  • wybrane funkcje pomocnicze
  • funkcje logiczne
  • funkcja warunkowa jeżeli

3. Formatowanie warunkowe (skale, ikony oraz za pomocą formuł)
4. Formularze
5. Śledzenie zależności
6. Sortowanie danych i filtry (autofiltry)
7. Sumy częściowe
8. Podstawowa walidacja danych
9. Tworzenie oraz formatowanie wykresów
10.Drukowanie arkuszy
11.Zarządzanie skoroszytami (tworzenie, organizacja skoroszytów, odnośniki)
12.Bazy danych oraz formuły bazodanowe
13.Formuły tablicowe
14.Tabele przestawne i wykresy przestawne (sortowanie i filtrowanie)
15.Polecenie Szukaj wyniku
16.Rozwiązywanie problemów – funkcja Solver
17.Zarządzanie danymi

  • formaty plików i ich charakterystyka
  • importowanie i eksportowanie danych