PL | EN

Poziom podstawowy:

1. Interfejs programu MS Excel 2007
2. Wprowadzanie danych oraz treści:

  • Edycja (kopiowanie, wklejanie, usuwanie) danych w komórkach
  • Typy danych
  • Wstawianie i edycja prostych obiektów np. grafika, ramka
  • Automatyczny i ręczny wybór komórek

3. Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.
4. Formuły – podstawy:

  • wstawianie i modyfikowanie formuł
  • podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne, statystyczne, tekstowe, logiczne
  • adresowanie względne i bezwzględne

5. Formatowanie warunkowe (skala kolorów, ikony)
6. Definiowanie nazw komórek i zakresów
7. Sortowanie i filtrowanie danych
8. Sumy częściowe – sumowanie danych po kategoriach.
9. Zastosowanie funkcji Poprawności danych
10.Wykresy:

  • podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych
  • formatowanie wykresów

11.Przygotowanie arkusza do druku
12.Zarządzanie skoroszytami
13.Śledzenie zależności
14.Import, eksport danych