PL | EN

Program Data Analyzer jest programem dedykowanym, stworzonym na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Data Analyzer będzie wspomagał przetwarzanie danych z urządzeń takich jak pulsoksymetry oraz respiratory.

Oprogramowanie zostało zintegrowane z systemem informatycznym funkcjonującym w szpitalu. Integracja dotyczyła m.in. formatu w jakim przechowywane są pliki w istniejącym systemie komputerowym.  Jako jedne z wielu funkcji ISM Data Analyzer posiada możliwość wskazywania błędnych danych oraz ich automatyczne uzupełnianie. Ponieważ dane gromadzone są z wielu urządzeń konieczne okazało się również umożliwienie scalania plików pochodzących z różnych źródeł. Jedną z najważniejszych funkcji programu jest oczywiście wspomaganie obliczeń na zgromadzonych danych a także prezentacja graficzna ich wyników.

ISM Data Analyzer z całą pewnością przyczyni się do poprawienia wydajności pracy z ogromnymi zbiorami danych, a co za tym idzie poprawi się jakość usług jakie oferuje Uniwersytecki Szpital Dziecięcy swoim małym pacjentom.

no images were found

Dowiedź się więcej o programie Data Analyzer.